portant cadires

Peregrinació cap a Saute d’Eau

La Casa d’Haití és una entitat sense ànim de lucre constituïda a Barcelona i totalment oberta a tota persona interessada en la riquesa cultural i la promoció del desenvolupament d’Haití.

Pretén crear un espai de trobada oberta a tota persona interessada en el país, amb vincles i lligams amb Haití, com poden ser:

  • Ciutadans haitians residents a Catalunya o altre territori de l’Estat Espanyol
  • Col·lectiu de famílies adoptives de nens i nenes provinents d’Haití.
  • Famílies que han optat per la tutela de nois i noies haitians per donar suport als seus estudis
  • Amics i amigues d’Haití

 

Noia a Limonade

Noia a la platja de Limonade

Contribueix a la difusió de la producció cultural i artística d’Haití promovent:

  • Festivals i festes tradicionals
  • Concerts
  • Exposicions