De conformitat amb l’establert a la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament de titularitat ASSOCIACIÓ CULTURAL CASA D’HAITÍ amb CIF G63424808 i amb domicili social situat al carrer c/Pamplona, 46, 08005 BARCELONA, amb la finalitat d’atendre a les seves consultes i poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè. En compliment amb la normativa vigent, INICIATIVES EVENTS SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per al compliment dels preceptes esmentats amb anterioritat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han sigut modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades.

ASSOCIACIÓ CULTURAL CASA D’HAITÍ informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que ASSOCIACIÓ CULTURAL CASA D’HAITÍ es compromet a adoptar totes les mesures raonables per a que aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’ accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, així com del consentiment prestat per el tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

L’enviament de les dades introduïdes al nostre formulari de contacte implica l’acceptació d’aquesta clàusula.